Cần tập trung xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

Đồng chí Tạ Văn Đồng (người đứng) phát biểu tại buổi giám sát.
Đồng chí Tạ Văn Đồng (người đứng) phát biểu tại buổi giám sát.
Đồng chí Tạ Văn Đồng (người đứng) phát biểu tại buổi giám sát.
Lên top