Cần tập trung duy trì việc làm trong đại dịch COVID-19

Công nhân lao động tại khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động tại khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động tại khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: T.E.A
Lên top