Cần tạo điều kiện để công nhân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ làm việc

Nhiều NLĐ mong muốn được khám chữa bệnh ngoài giờ làm việc, nhất là ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh minh họa).
Nhiều NLĐ mong muốn được khám chữa bệnh ngoài giờ làm việc, nhất là ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh minh họa).
Nhiều NLĐ mong muốn được khám chữa bệnh ngoài giờ làm việc, nhất là ngày nghỉ cuối tuần. (Ảnh minh họa).
Lên top