VỀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC:

Cần tạo bước đột phá trong nhận thức

Cần có quy định để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho mọi người lao động. Ảnh minh họa: ĐẶNG THÁI BÌNH
Cần có quy định để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho mọi người lao động. Ảnh minh họa: ĐẶNG THÁI BÌNH
Cần có quy định để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho mọi người lao động. Ảnh minh họa: ĐẶNG THÁI BÌNH
Lên top