Phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Bắc Giang:

Cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Để phát triển tổ chức CĐ trong các DN ngoài nhà nước, một trong những giải pháp là cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của các cấp chính quyền. Trong ảnh: CN trong một DN 100% vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: Quế Chi
Để phát triển tổ chức CĐ trong các DN ngoài nhà nước, một trong những giải pháp là cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của các cấp chính quyền. Trong ảnh: CN trong một DN 100% vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: Quế Chi
Để phát triển tổ chức CĐ trong các DN ngoài nhà nước, một trong những giải pháp là cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của các cấp chính quyền. Trong ảnh: CN trong một DN 100% vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: Quế Chi
Lên top