Cần tăng cường hỗ trợ khác cho nhân viên y tế chủ chốt

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa (Hà Nội) trao hỗ trợ cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Ngọc Ánh
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa (Hà Nội) trao hỗ trợ cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Ngọc Ánh
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa (Hà Nội) trao hỗ trợ cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top