Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động:

Cần sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để luật đi vào thực tế

Quy định trong dự thảo BLLĐ cần rõ ràng để dễ áp dụng trong thực tế. Ảnh: NAM DƯƠNG
Quy định trong dự thảo BLLĐ cần rõ ràng để dễ áp dụng trong thực tế. Ảnh: NAM DƯƠNG
Quy định trong dự thảo BLLĐ cần rõ ràng để dễ áp dụng trong thực tế. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top