ĐỂ CÓ CHĂM LO TỐT HƠN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN:

Cần sự hợp lực của Nhà nước và doanh nghiệp

Chất lượng cuộc sống của nhiều công nhân hiện thấp nên phải chạy Grab
sau giờ làm việc để có thêm thu nhập. Ảnh: NAM DƯƠNG
Chất lượng cuộc sống của nhiều công nhân hiện thấp nên phải chạy Grab sau giờ làm việc để có thêm thu nhập. Ảnh: NAM DƯƠNG
Chất lượng cuộc sống của nhiều công nhân hiện thấp nên phải chạy Grab sau giờ làm việc để có thêm thu nhập. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top