Cần sớm xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu

Đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn do tiền lương tối thiểu thấp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn do tiền lương tối thiểu thấp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn do tiền lương tối thiểu thấp. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top