Cần sớm xác định doanh nghiệp có chủ bỏ trốn hay phá sản!

Công nhân tụ tập trước cổng Cty chiều 24.5. Ảnh: Quế Chi
Công nhân tụ tập trước cổng Cty chiều 24.5. Ảnh: Quế Chi
Công nhân tụ tập trước cổng Cty chiều 24.5. Ảnh: Quế Chi
Lên top