Cần rèn luyện tác phong công nghiệp, kỹ năng tay nghề người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam  Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội CĐ Cty CP than Vàng Danh. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội CĐ Cty CP than Vàng Danh. Ảnh: T.N.D