QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC:

Cần quy định cụ thể để xử lý thích đáng

CNLĐ, nhất là CNLĐ nữ trong các DN nhiều lao động đang rất mong các quy định cụ thể của pháp luật sẽ xử lý được tình trạng QRTD tại nơi làm việc. Ảnh minh họa. Ảnh: Quế Chi
CNLĐ, nhất là CNLĐ nữ trong các DN nhiều lao động đang rất mong các quy định cụ thể của pháp luật sẽ xử lý được tình trạng QRTD tại nơi làm việc. Ảnh minh họa. Ảnh: Quế Chi
CNLĐ, nhất là CNLĐ nữ trong các DN nhiều lao động đang rất mong các quy định cụ thể của pháp luật sẽ xử lý được tình trạng QRTD tại nơi làm việc. Ảnh minh họa. Ảnh: Quế Chi
Lên top