Cần quan tâm khen thưởng đến người lao động trực tiếp

Hội thảo chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cấp CĐ” do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 19.11. Ảnh: BẢO HÂN
Hội thảo chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cấp CĐ” do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 19.11. Ảnh: BẢO HÂN
Hội thảo chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các cấp CĐ” do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 19.11. Ảnh: BẢO HÂN
Lên top