Cần quan tâm hơn nữa chính sách cho Lao động nữ

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trò chuyện với các nữ cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trò chuyện với các nữ cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trò chuyện với các nữ cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top