Cần quan tâm đến sức khỏe của người lao động

Người lao động mong muốn có thêm ngày nghỉ lễ trong năm. Ảnh: T.VƯƠNG
Người lao động mong muốn có thêm ngày nghỉ lễ trong năm. Ảnh: T.VƯƠNG
Người lao động mong muốn có thêm ngày nghỉ lễ trong năm. Ảnh: T.VƯƠNG
Lên top