Cần quan tâm đến lao động nặng nhọc, độc hại

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động vùng khó khăn. Ảnh: D.Hoa
Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động vùng khó khăn. Ảnh: D.Hoa
Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động vùng khó khăn. Ảnh: D.Hoa
Lên top