Cần nhiều hơn nữa chương trình tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH

Các chuyên gia tư vấn trực tiếp trong chương trình. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Các chuyên gia tư vấn trực tiếp trong chương trình. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Các chuyên gia tư vấn trực tiếp trong chương trình. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Lên top