BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN (KHÓA XI):

Cần nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa phục vụ đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) ngày 4.7. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) ngày 4.7. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) ngày 4.7. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top