Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 5 (khóa XII):

Cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công đoàn cơ sở

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII. Ảnh: Sơn Tùng
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII. Ảnh: Sơn Tùng
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top