Cần nhận thức đúng về trách nhiệm của cán bộ Công đoàn tại cơ quan

Toạ đàm “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” diễn ra ngày 28.4. Ảnh: CĐHN
Toạ đàm “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” diễn ra ngày 28.4. Ảnh: CĐHN
Toạ đàm “Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” diễn ra ngày 28.4. Ảnh: CĐHN
Lên top