Cần nhân rộng mô hình tốt của Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi