Cần ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục lao động nữ

Lao động nữ tại một doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Lao động nữ tại một doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Lao động nữ tại một doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Lên top