Doanh nghiệp vi phạm về bảo hiểm xã hội, công nhân ngừng việc tập thể:

Cần nắm bắt biểu hiện để giải quyết kịp thời

Công nhân phải được đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Bảo Hân
Công nhân phải được đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Bảo Hân
Công nhân phải được đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Bảo Hân
Lên top