khoản hỗ trợ Người lao động mất việc do dịch covid-19:

Cần miễn thuế để chia sẻ khó khăn với người lao động

Đới sống, việc làm của người lao động đang rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Đới sống, việc làm của người lao động đang rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Đới sống, việc làm của người lao động đang rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top