GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI:

Cần làm rõ thế nào là chủ doanh nghiệp bỏ trốn để chấm dứt HĐLĐ

Công nhân Công ty Vina Haeng Woon Industry có chủ doanh nghiệp bỏ trốn từ năm 2008, đến nay đã 11 năm, vẫn chưa được giải quyết quyền lợi.
Công nhân Công ty Vina Haeng Woon Industry có chủ doanh nghiệp bỏ trốn từ năm 2008, đến nay đã 11 năm, vẫn chưa được giải quyết quyền lợi.
Công nhân Công ty Vina Haeng Woon Industry có chủ doanh nghiệp bỏ trốn từ năm 2008, đến nay đã 11 năm, vẫn chưa được giải quyết quyền lợi.
Lên top