Giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động:

Cần kỹ năng của cán bộ Công đoàn cơ sở

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, trái qua) thăm công nhân lao động Hà Nội nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020. 
Ảnh: Củng Lợi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, trái qua) thăm công nhân lao động Hà Nội nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020. Ảnh: Củng Lợi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, trái qua) thăm công nhân lao động Hà Nội nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020. Ảnh: Củng Lợi
Lên top