Góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi):

Cần giảm giờ làm việc cho người lao động

Nhiều người lao động làm việc trong doanh nghiệp muốn có thời giờ làm việc bình đẳng như với người lao động trong các cơ quan nhà nước (ảnh minh họa). Ảnh: QUẾ CHI
Nhiều người lao động làm việc trong doanh nghiệp muốn có thời giờ làm việc bình đẳng như với người lao động trong các cơ quan nhà nước (ảnh minh họa). Ảnh: QUẾ CHI
Nhiều người lao động làm việc trong doanh nghiệp muốn có thời giờ làm việc bình đẳng như với người lao động trong các cơ quan nhà nước (ảnh minh họa). Ảnh: QUẾ CHI
Lên top