Hội nghị lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm CĐCS, CĐ cấp trên:

Cần "giải phóng" nút thắt đình công, lãn công tự phát

Hội nghị lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới bế mạc vào sáng nay (8.12). Ảnh: PV
Hội nghị lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới bế mạc vào sáng nay (8.12). Ảnh: PV