Cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập:

Cần được đảm bảo chế độ khi làm thêm vượt quá 200 giờ/năm

Nhân viên y tế trong một bệnh viện công đang chăm sóc người bệnh. 
Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Nhân viên y tế trong một bệnh viện công đang chăm sóc người bệnh. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Nhân viên y tế trong một bệnh viện công đang chăm sóc người bệnh. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Lên top