Ý kiến công nhân:

Cần đưa “nhà giữ trẻ” thành tiêu chí tại các cụm, khu công nghiệp”

  Công nhân Nguyễn Thị Thanh Hà - Cty TNHH may mặc Oriental Garment An Giang.
Công nhân Nguyễn Thị Thanh Hà - Cty TNHH may mặc Oriental Garment An Giang.