VỤ CTY TRƯỜNG THÀNH (BẮC GIANG):

Cần điều chỉnh chính sách để hài hòa quyền lợi của các bên

Buổi làm việc do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn ra vào ngày 10.4 vừa qua nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết các chế độ với NLĐ của Cty Trường Thành. Ảnh: P.V
Buổi làm việc do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn ra vào ngày 10.4 vừa qua nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết các chế độ với NLĐ của Cty Trường Thành. Ảnh: P.V
Buổi làm việc do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn ra vào ngày 10.4 vừa qua nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết các chế độ với NLĐ của Cty Trường Thành. Ảnh: P.V
Lên top