Cần địa phương vào cuộc hỗ trợ công ty đông công nhân thực hiện "3 tại chỗ"

Doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top