Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường:

“Cần để đoàn viên biết được giảm giá khi mua sản phẩm”

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.
Lên top