Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế Công đoàn

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ 1. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ 1. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ 1. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top