Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động:

Cần đẩy mạnh công tác giám sát của tổ chức Công đoàn

Rất nhiều doanh nghiệp có khẩu hiệu về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: L.NGUYÊN
Rất nhiều doanh nghiệp có khẩu hiệu về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: L.NGUYÊN
Rất nhiều doanh nghiệp có khẩu hiệu về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: L.NGUYÊN
Lên top