Cần đánh giá mô hình Công đoàn ngành Dệt-May địa phương

Một trong các hoạt động của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Một trong các hoạt động của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Một trong các hoạt động của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Lên top