Góp ý dự án Luật Công đoàn (sửa đổi):

Cần đảm bảo địa vị chính trị của Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị góp ý dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 
Ảnh: Hồng Ngọc
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị góp ý dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Ảnh: Hồng Ngọc
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị góp ý dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Ảnh: Hồng Ngọc
Lên top