Cần đa dạng công tác tuyên truyền, vận động người lao động

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Lên top