Cần công khai phản đối hành vi phân biệt đối xử vì lý do Công đoàn

TS.Vũ Minh Tiến trao đổi về bảo vệ cán bộ Công đoàn tại Hội thảo thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới sáng 11.6. Ảnh: Mai Quý
TS.Vũ Minh Tiến trao đổi về bảo vệ cán bộ Công đoàn tại Hội thảo thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới sáng 11.6. Ảnh: Mai Quý
TS.Vũ Minh Tiến trao đổi về bảo vệ cán bộ Công đoàn tại Hội thảo thực trạng và giải pháp công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới sáng 11.6. Ảnh: Mai Quý
Lên top