Cần có quy định cụ thể hơn để giữ được vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện

Công nhân lao động ngành Dệt may Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động ngành Dệt may Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động ngành Dệt may Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Lên top