Cần có những rào cản ngăn ngừa DN có nguy cơ phạm pháp về môi trường

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại Cty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: QUẾ CHI
Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại Cty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: QUẾ CHI
Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại Cty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: QUẾ CHI
Lên top