Cần có mức lương hợp lý cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 15 (khoá XII) chiều 31.8 bàn về nhiều nội dung, trong đó có nội dung về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở Ảnh: Bảo Hân.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 15 (khoá XII) chiều 31.8 bàn về nhiều nội dung, trong đó có nội dung về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở Ảnh: Bảo Hân.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 15 (khoá XII) chiều 31.8 bàn về nhiều nội dung, trong đó có nội dung về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở Ảnh: Bảo Hân.
Lên top