Khảo sát, phân loại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Đồng Nai:

Cần có lộ trình tự chủ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật làm việc với trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: HAC
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật làm việc với trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: HAC
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật làm việc với trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: HAC
Lên top