Cần có đội ngũ cán bộ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, phải sang) trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo. Ảnh: Việt Lâm
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, phải sang) trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo. Ảnh: Việt Lâm
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, phải sang) trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo. Ảnh: Việt Lâm
Lên top