Cần có định hướng rõ về thị trường lao động để thu hút đầu tư

Ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đ.T
Ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đ.T
Ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đ.T
Lên top