Cần có diễn đàn riêng cho cán bộ tư vấn pháp luật

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (đứng, bên phải) trao đổi tại buổi tư vấn của Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (đứng, bên phải) trao đổi tại buổi tư vấn của Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (đứng, bên phải) trao đổi tại buổi tư vấn của Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top