Cần có chế tài hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng doanh nghiệp có chủ bỏ trốn

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị.