Cần chú trọng đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN- đóng góp ý kiến tại tổ 2. Ảnh: Quỳnh Hân.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN- đóng góp ý kiến tại tổ 2. Ảnh: Quỳnh Hân.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN- đóng góp ý kiến tại tổ 2. Ảnh: Quỳnh Hân.
Lên top