Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Cần chủ động đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt theo từng thời kỳ

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyên truyền đến người dân những chính sách về BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyên truyền đến người dân những chính sách về BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyên truyền đến người dân những chính sách về BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Lên top