Cần chính sách ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để phát triển đất nước

CNLĐ kỳ vọng các ủy viên Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo, quản trị đất nước với thành tích tốt hơn nữa. Ảnh: Nam Dương
CNLĐ kỳ vọng các ủy viên Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo, quản trị đất nước với thành tích tốt hơn nữa. Ảnh: Nam Dương
CNLĐ kỳ vọng các ủy viên Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo, quản trị đất nước với thành tích tốt hơn nữa. Ảnh: Nam Dương
Lên top